Gmach MDK już z pięknymi witrażami

przez admin

Dobiegły końca prace renowatorskie prowadzone w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu etap III w ramach projektu Pomyśl: Nasze Dziedzictwo-Twoja Przyszłość”. Przywrócono utracony blask witrażom oraz tynkom wewnętrznym najbardziej okazałego zgorzeleckiego gmachu. Wartość umowy z Wykonawcą opiewała na 1.250.000 złotych. Urząd na realizację inwestycji pozyskał 777.439,01 złotych ze środków unijnych w ramach programu Interreg Polska – Saksonia 2014–2020 oraz dopłacił ze środków własnych 472.560,99 złotych. Umowa na realizację zadania…

Witraże zachwycają

przez admin

Po kilkumiesięcznej renowacji witrażowego sufitu prace remontowe dobiegły końca. To niecodzienne zadanie wykonano po raz pierwszy w 120 letniej historii budynku domu kultury w Zgorzelcu. Źródło: https://www.tvbogatynia.pl/wiadomosci/8952,witraze-zachwycaja

Miasto wyremontowało poradnię terapeutyczną w Zgorzelcu

przez admin

Zakończył się remont pomieszczeń terapeutycznych Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu WS – SP ZOZ w Zgorzelcu mieszczącej się przy ul. Staszica 5 w Zgorzelcu. Roboty remontowe zostały w całości sfinansowane z budżetu gminy. Koszt wszystkich prac wyniósł 607 tys. zł i został pokryty z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Zgorzelcu na lata 2022 – 2025. Wyłoniony w przetargu wykonawca, wrocławska spółka Max Energy, w ramach…

Usługi czyszczenia laserowego

przez admin

Maxenergy poszerzył zakres swoich usług o oczyszczenie różnych powierzchni za pomocą czyszczarki laserowej HULK 200 firmy Flaser sp. z o.o.

Modernizacja budynku MDK w Zgorzelcu etap III

przez admin

Oczyszczanie witraża głównego oraz witraży bocznych z nieczystości , które osiadały przez ostatnich 120 lat. „ Przywracamy blask, budując z pasją” Krombud Sp. z o.o. kierując się firmową maksymą rozpoczął prowadzenie prac na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu etap III w ramach projektu Pomyśl: Nasze Dziedzictwo- Twoja Przyszłość” w formule zaprojektuj i wybuduj, realizowanego na zlecenie Gminy Miejskiej w Zgorzelcu w ramach projektu: Pomyśl Nasze Dziedzictwo – Twoja Przyszłość. Dofinansowanie z Europejskiego…