ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74 lok.320 , 50-020 Wrocław | 603 182 013

sekretariat@maxenergy.pl

Zgorzelec z linią do segregacji odpadów

przez admin

Stosowanie linii sortowniczych do odpadów to coraz bardziej popularne rozwiązanie w procesie zarządzania odpadami. Takie linie umożliwiają wydajne sortowanie odpadów i ich przetwarzanie w celu ponownego wykorzystania. 

P.B.W-I. Secundo Fors sp. z o.o. nieustannie się rozwija. Kolejna realizacja dotyczy wykonania linii do segregacji odpadów wybudowanej na terenie składowiska w Jędrzychowicach w ramach projektu „Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w mieście Zgorzelec”.

Na zakres prac składa się wykonanie i montaż przenośników, montaż zespołu separatorów magnetycznych, wykonanie i montaż kabiny 8-śmio stanowiskowej kabiny sortowniczej przeznaczonej do segregacji odpadów (plastik, szkło, papier i metale), dostawa balownicy automatycznej.
Cały ciąg sortowniczy jest zautomatyzowany.
Ponadto do zadania należała dostawa prasokontenerów oraz wykonanie prac związanych z budową i przebudową boksów magazynowych i uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej terenu gdzie były wykonywane prace.

Linia pozwoli na szybsze i dokładniejsze sortowane odpadów oraz wyselekcjonowanie z całej frakcji śmieci odpadów tych, które można poddać recyklingowi lub odzyskowi surowców wtórnych.

Firmy współpracujące:


Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodno-Inżnieryjnego
„Secundo Fors” Sp. z o.o.

ul. Stefana Batorego 6/11, Zgorzelec
www.pbwi.org.pl

Źródło: https://www.zgorzelec.info/firmnews/32859

Znajdź nas na tik-toku